becnie pacjenci w naszym kraju mają dostęp do nowych terapii przeciwszpiczakowych stosowanych na całym świecie, takich jak talidomid, lenalidomid i bortezomib. Substancje te zwykle kojarzone są ze sobą i deksametazonem. Spowodowało to w ostatnim czasie podwojenie długości życia pacjentów ze szpiczakiem.

Gorzej wygląda sytuacja chorych którzy są oporni na leczenie początkowe (pierwszej linii), ponieważ w Polsce jeszcze nie mają dostępu do najnowszych leków, w odniesieniu do leczenia refundowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Leki te dostępne są w niektórych krajach Unii Europejskiej, ale też nie we wszystkich. Liczymy na dostępność w pierwszej linii lenalidomidu dla chorych, którzy nie kwalifikują się do transplantacji komórek krwiotwórczych, a także leku, który byłby stosowany u chorych opornych na leczenie. Stosowane w Polsce leki podawane są doustnie lub podskórnie, więc chory do szpitala zgłasza się tylko na jego podanie i wizyty kontrolne.

Szpiczak jest chorobą nieuleczalną, często bardzo bolesną, szczególnie w początkowej fazie, kiedy u chorych występują złamania kości lub ciężkie infekcje. Staramy się jednak zawsze namawiać pacjentów, aby dopóki są na siłach pozostawali aktywni zawodowo, ponieważ pozwoli im to choć na chwilę przestać myśleć o chorobie. Główne potrzeby chorych na szpiczaka w Polsce to przede wszystkim dostęp do ośrodków klinicznych prowadzących badania kliniczne z najnowszymi lekami, ale także szybkie postawienie właściwego rozpoznania. Wczesna diagnoza i wdrożenie leczenia w wypadku tej choroby jest dla pacjenta bardzo ważne, gdyż może zapobiec rozwojowi zmian narządowych, takich jak niewydolność nerek czy destrukcja układu kostnego, przyczyniając się jednocześnie do przedłużenia życia.

W Polsce ciągle za mało jest ośrodków hematologicznych wyspecjalizowanych w leczeniu szpiczaka plazmocytowego, za mało też jest lekarzy hematologów. Dla pacjentów ze szpiczakiem niezbędna jest także kompleksowa opieka rehabilitacyjna i psychologiczna.

W Polsce obecnie bardzo prężnie działają fundacje pomagające chorym na szpiczaka. Fundacja Caritas i Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Szpiczaka, organizując spotkania i szkolenia dla pacjentów z całej Polski, są dla nich ogromnym wsparciem. Podczas tych spotkań można porozmawiać z lekarzami, otrzymać porady dotyczące rehabilitacji, odżywiania, możliwości leczenia szpiczaka. Organizacje pacjenckie wydają także różne poradniki dla chorych. To bardzo potrzebna pomoc, którą chorzy i lekarze niezwykle sobie cenią.