Home » Schorzenia 4 » Leczenie ostrej białaczki promielocytowej bez chemioterapii
Schorzenia 4

Leczenie ostrej białaczki promielocytowej bez chemioterapii

 

 

 

eśli chory na ostrą białaczkę promielocytową szybko trafi do specjalisty ma ogromne szanse na całkowite wyleczenie choroby. Ostra białaczka promielocytowa to choroba, w której leczeniu dokonał się największy postęp spośród wszystkich typów ostrych białaczek. Obecnie jest ona niemal całkowicie wyleczalna.

Przełom nastąpił po włączeniu pierwszej terapii celowanej. Pacjentom podano preparat, który wnika do chorych komórek nowotworowych i stymuluje ich dojrzewanie do prawidłowych krwinek białych. Dzięki dołączeniu tego leku do chemioterapii udaje się uzyskać remisję choroby u 90-95 proc. chorych z białaczką promielocytową a wieloletnie przeżycie (powyżej 5 lat) u 85-90 proc. Bardzo ważne jest aby zastosować tę terapię jak najwcześniej (już w przypadku podejrzenia choroby). Dzięki temu udaje się powstrzymać ciężkie w skutkach krwotoki, które są charakterystyczne dla tego rodzaju typu białaczki i bardzo niebezpieczne dla chorych. Po potwierdzeniu choroby podaje się także cytostatyk. Taki sposób leczenia jest bardzo skuteczny, ale jak w każdym przypadku zastosowania chemioterapii może nieść za sobą ciężkie powikłania, takie jak infekcje, wtórne nowotwory czy uszkodzenie serca.

Niedawno zostały opublikowane wyniki badań, które wykazują kolejny przełom w leczeniu ostrej białaczki promielocytowej. Naukowcy zastosowali leczenie, w którym połączyli skuteczne metody początkowej terapii z nowym leczeniem celowanym. Okazało się, że taka kombinacja przyniosła jeszcze lepsze skutki. Remisję choroby stwierdzono u wszystkich leczonych chorych, a u 98 proc. wieloletnie przeżycie w remisji. Ogromną zaletą takiej terapii jest całkowite wyłączenie z niej cytostatyków. Dzięki temu można uniknąć poważnych działań niepożądanych. Oczywiście przy zastosowaniu nowych preparatów mogą także wystąpić skutki uboczne, ale są one łagodniejsze niż w przypadku zastosowania chemioterapii.

Dotychczas na świecie i w Polsce terapia celowana była stosowana tylko w leczeniu opornej albo nawrotowej ostrej białaczki promielocytowej. Dzięki świetnym wynikom badań uzyskanym przez naukowców kilka miesięcy temu nowa metoda została dopuszczona przez Europejską Agencję Leków do leczenia białaczki promielocytowej o niskim i pośrednim ryzyku nawrotu. Mamy nadzieję, że ta metoda już niedługo będzie mogła być stosowana także w naszym kraju.

 

 

 

iałaczka promielocytowa to jeden z typów ostrej białaczki szpikowej, który rozwija się bardzo szybko w organizmie chorego. U rasy białej występuje rzadko, dużo częściej spotykana jest u ludzi rasy orientalnej, np. w Chinach. W większości przypadków jest ona spowodowana translokacją chromosomów, czyli defektem genetycznym. Oprócz typowych objawów białaczkowych, takich jak, osłabienie, zawroty głowy, zasłabnięcia, łatwa męczliwość, infekcje, białaczka promielocytowa charakteryzuje się skazą krwotoczną. U chorych pojawiają się zasinienia, wybroczyny i obfite krwawienia z błon śluzowych na podłożu tzw. zespołu wykrzepiania wewnątrznaczyniowego. To właśnie krwotoki są największym niebezpieczeństwem dla pacjentów z tym typem ostrej białaczki szpikowej, ponieważ mogą prowadzić do trwałych uszkodzeń organów. Nieleczona białaczka promielocytowa może spowodować śmierć pacjenta nawet w ciągu kilku dni.

Chorzy z białaczką promielocytową najczęściej zgłaszają się do lekarza z powodu obfitych krwotoków z nosa, czy dziąseł, ale także z powodu anginy lub innej infekcji. Już po wykonaniu rutynowych badań, takich jak morfologia krwi można podejrzewać zachorowanie na ten typ białaczki. Dodatkowo w przypadku białaczki promielocytowej powinno się wykonać takie badanie jak koagulogram, czyli badanie krzepnięcia. Dzięki temu badaniu można wykryć zespół wewnątrznaczyniowego wykrzepiania. W dalszej diagnostyce wykonywane są badania szpiku oraz badania molekularne. Dla pacjentów z białaczką promielocytową bardzo ważne jest, aby jak najszybciej trafili do wyspecjalizowanego ośrodka zajmującego się leczeniem ostrych białaczek szpikowych. W takiej placówce pacjent poddawany jest kompleksowym badaniom oraz zostaje włączone leczenie, który zapobiegnie szybkiej śmierci z powodu krwawienia. Szybka reakcja, odpowiednia opieka i leczenie prawie zawsze zapewniają pacjentom remisję choroby.

Obecnie leczenie pacjenta w Polsce polega na stosowaniu terapii celowanej i cytostatyków. Takie skojarzone leczenie daje bardzo dobre wyniki.

Jeśli zostanie opanowany wczesny etap choroby dalsze leczenie jest bardzo skuteczne i umożliwia chorym wieloletnie życie. Jest to też pierwszy rodzaj ostrej białaczki szpikowej, gdzie dzięki zastosowaniu nowoczesnych preparatów można uzyskać ten skutek bez wykorzystania cytostatyków, czyli potocznie zwanej chemioterapii. Dzięki temu pacjenci mogą uniknąć wielu poważnych powikłań.

Więcej informacji na: www.moj-dzien.pl.

PO/TNX/17/0009

Next article