Home » wsparcie dla chorych (ukryte) » Polska dla chorób rzadkich
wsparcie dla chorych (ukryte)

Polska dla chorób rzadkich

rupa opracowała stanowisko, w którym zdefiniowała filary pilnych działań na rzecz poprawy sytuacji osób z chorobami rzadkimi. Inicjatywa jest reakcją na trwające od lat zaniechania w zakresie potrzeb i rozwiązań systemowych wobec chorych na choroby rzadkie w Polsce. Przekazany na ręce Pana Marka Tombarkiewicza, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, apel został skierowany do Pani Premier Beaty Szydło oraz Pana Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła.

Pacjenci i eksperci oczekują na rychłe przyjęcie Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich, opartego na fundamentach przedstawionych w apelu. Grupa deklaruje pomoc przy dalszych pracach nad planem i jego wdrożeniem.

Sygnotariusze:

 • Dr Jakub Gierczyński – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
 • Edyta Grabowska-Woźniak – Nutricia
 • Dr Jacek Graliński – Amgen
 • Dr Michał Jachimowicz – Mahta
 • Prof. dr hab. n. med. Lucjusz Jakubowski – Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka
 • Dr Marek Karwacki – Instytut Matki i Dziecka
 • Mecenas Paulina Kieszkowska-Knapik – KRK Kancelaria Prawna
 • Dr Anna Kordecka – HTA Audit
 • Prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk – Klinika Neurologii Uniwersytet Warszawski
 • Dr Paweł Kuca – Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
 • Iwona Kuter – Shire
 • Prof. dr hab. n. med. Anna Latos-Bieleńska – Uniwersytet medyczny w Poznaniu Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych
 • Prezes Danuta Lis – Polskie Stowarzyszenie Choroby Huntingtona
 • Prezes Stanisław Maćkowiak – Federacja Pacjentów Polskich
 • Dyrektor Małgorzata Maćkowiak – Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Fenyloketonurię
 • i Choroby Rzadkie „Ars Vivendi”
 • Jarosław Marcoll – AOP Orphan
 • Prezes Roman Michalik – Stowarzyszenie Rodzin z Chorobą Fabry’ego
 • Agnieszka Milewska-Kranc – Fundacja Wymarzona Odporność
 • Prezes Izabela Miller – Fundacja Wymarzona Odporność
 • Ewa Nosarzewska – Biogen
 • Dr Mariusz Ołtarzewski – Instytut Matki i Dziecka
 • Dr Michał Opuchlik
 • Prezes Wojciech Oświeciński – Stowarzyszenie Rodzin z Chorobą Gauchera
 • Wiceprezes Marek Parowicz – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz osób z AHC
 • Anna Pieczonka – Pfizer
 • Dr Cezary Pruszko – Mahta
 • Prezes Kacper Ruciński – Fundacja SMA
 • Dr Agnieszka Sobczyńska – Pfizer
 • Dr Agnieszka Stępień – Krajowa Izba Fizjoterapeutyczna Wydział Rehabilitacji AWF Warszawa,
 • Pełnomocnik Krajowej Izby Fizjoterapeutów do spraw kontaktów ze stowarzyszeniami
 • pacjentów i ich – Rodzin
 • Prof. dr hab. n. med. Jolanta Sykut-Cegielska – Instytut Matki i Dziecka
 • Prezes Jacek Sztajnke – Fundacja Parent Project
 • Damian Twardawa – SOBI
 • Prof. dr hab. n. med. Jolanta Wierzba – Uniwersytet Gdański
 • Paweł Woźniak – Komtur
 • Prezes Mirosław Zieliński – Krajowe Forum na rzecz terapii chorób rzadkich – Orphan

Z apelem można zapoznać się tutaj.

Next article