Chorym na SLA potrzebne jest wsparcie

Pandemia ograniczyła już i tak ograniczony świat chorego i rodziny.