schorzenia stare
Zagrażająca życiu choroba młodych
W Polsce jest kilkudziesięciu chorych cierpiących na nocną napadową hemoglobinurię. Leczenie nowoczesnym, ale kosztownym lekiem jest wciąż niedostępne w naszym kraju.