antosia z chorobą gauchera
historie pacjentów
Historia małej Pacjentki – choroba Gauchera
Czas oczekiwania na pilną biopsję to 6 miesięcy!