terapii chorób rzadkich
schorzenia
Choroba Fabry’ego. Bariery w ocenie opłacalności terapii chorób rzadkich
Ocena technologii medycznej w tych schorzeniach jest wyzwaniem. Czy leczenie choroby Fabry’ego i innych chorób rzadkich jest opłacalne?
choroba
Historie pacjentów
Lipodemia a codzienność, także ta podróżnicza
Lipodemia to rzadka choroba dziedziczna, objawiająca się najczęściej obrzękiem tłuszczowym nóg. Może być uciążliwa dla chorych, jednak nie musi przekreślać realizacji marzeń i pasji.