Skip to main content
Schorzenia

Rdzeniowy zanik mięśni (SMA): jak terapia genowa zmienia życie pacjentów?

Rdzeniowy zanik mięśni (SMA) powstaje na skutek mutacji w genie SMN1. Od 1 września 2022 r. w ramach programu lekowego B.102 stosowana jest w Polsce terapia genowa zastępująca funkcję wadliwego genu, którą otrzymało do tej pory 35 pacjentów. Jeśli terapia genowa zostanie zastosowana przed wystąpieniem pierwszych objawów, jest w stanie zapobiec pojawieniu się symptomów choroby.
Schorzenia

Fundacja SMA: wskazujemy chorym drogę do leczenia, które zmienia życie na lepsze

Obecny program lekowy jest w pełni refundowany i obejmuje trzy leki m.in. terapię genową. Leczenie i badania przesiewowe sprawiły, że dzieci rozwijają się jak ich zdrowi rówieśnicy.
PNH
historie pacjentów

Uciążliwe życie pacjentów z nocną napadową hemoglobinurią

Wprowadzenie leczenia dla każdego pacjenta z nocną napadową hemoglobinurią jest przełomowe.