krzywica
schorzenia
Krzywica z niedoboru fosforu – kiedy pacjenci otrzymają dostęp do innowacyjnego leczenia?
To rzadka choroba uwarunkowana genetycznie, należąca do dużej grupy krzywic hipofosfatemicznych i występująca zarówno u dziewczynek, jak i u chłopców.
choroba Cushinga
Schorzenia
Zespół Cushinga a choroba Cushinga
Czy zespół Cushinga można całkowicie wyleczyć?