Schorzenia
Nowoczesne leczenie padaczki lekoopornej
Padaczka lekooporna jest ciężką, nieprzewidywalną chorobą. U pacjentów z tą formą padaczki oprócz występowania napadów padaczkowych bardzo często dochodzi do upośledzenia psychoruchowego. W ostatnich latach pojawiły się nowe leki porawiające rokowanie w tej grupie pacjentów, jednak nadal czekamy na ich dostępność w Polsce.
choroba Cushinga
Schorzenia
Zespół Cushinga a choroba Cushinga
Czy zespół Cushinga można całkowicie wyleczyć?
metabolizm
schorzenia
Choroby metaboliczne ‒ jakie są zalecenia dietetyczne?
Wśród chorób rzadkich jest grupa uwarunkowanych genetycznie wrodzonych wad metabolizmu, w których podstawową i często jedyną formą leczenia jest odpowiednia dieta.