pacjenci-z-chorobami-rzadkimi
schorzenia
Pacjenci z chorobami rzadkimi wciąż czekają na zmiany
Choroby rzadkie muszą być obecne w świadomości każdego z nas.