wsparcie dla chorych stare
Chorzy na dystrofie mięśniowe potrzebują wsparcia Asystenta Osobistego
Chorzy na dystrofię mięśniową to osoby w pełni sprawne intelektualnie. Jedynym ich problemem jest znaczna niepełnosprawność fizyczna, która uniemożliwia im normalne funkcjonowanie w społeczeństwie.