wsparcie dla chorych (ukryte)
Fundacja EB Polska
Fundacja EB Polska została założona w kwietniu 2014 roku w celu podejmowania działań na rzecz poprawy stanu zdrowia chorych na Pęcherzowe oddzielanie się naskórka (Epidermolysis Bullosa – w skrócie EB) oraz choroby rzadkie. Swoje działania opieramy przede wszystkim na edukacji i zwiększaniu świadomości wśród społeczeństwa o występowaniu, przyczynach i sposobach radzenia sobie z chorobą pęcherzowego oddzielania … Continued