Home » Schorzenia » V Konferencja „Dzień Chorób Rzadkich”
Schorzenia

V Konferencja „Dzień Chorób Rzadkich”

Serdecznie zapraszamy do udziału w V Konferencji „Dzień Chorób Rzadkich”, która odbędzie się w Łodzi, 24 lutego 2024 r.

Zaproszeni eksperci będą omawiali m.in. najnowsze doniesienia na temat terapii takich chorób, jak choroba Gauchera, choroba Fabry’ego, amyloidoza transtyretynowa, choroba Pompego, choroba Niemanna-Picka czy nierwiakowłókniakowatość. Ponadto głos zabiorą także przedstawiciele organizacji pacjenckich, którzy skupiają się na pacjentach z chorobami rzadkimi.

W trakcie trwania konferencji odbędzie się także debata, której tematem będą „Centra skoordynowanej opieki medycznej w chorobach rzadkich – założenia a codzienność”.

Szczegółowe informacje oraz program znaleźć można na stronie wydarzenia.

Honorowymi patronami wydarzenia są:

  • Rektor UMed
  • Prezydent Miasta Łodzi
  • Urząd Miasta Łodzi

Konferencja skierowana jest do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi – podstawa prawna Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j.: Dz.U. 2022 poz. 2301 ze zm.).

Next article